Gesigneerd exemplaarEen gesigneerd exemplaar aanschaffen

(alleen Nederland, België en Duitsland)Maak voor één boek EUR 24,95 over naar: NL19 INGB 0007 8868 45 t.n.v. Uitgeverij DeWielen2. Vermeld daarbij om welk boek het gaat, je voornaam, achternaam en volledige adres.


Stuur bovendien een e-mail naar: dewielen2@gmail.com. Vermeld daarin je voornaam, achternaam, volledige adres, het overgemaakte bedrag en om welk(e) boek(en) het gaat.


Je kunt ook  een (alleen door W.F. Erné) gesigneerd exemplaar van Ontwijken of ontwaken bestellen.


Korting: twee boeken: EUR 44,95, drie boeken EUR 65,95 en vier boeken EUR 85,95.